Tin Thị trường: Cạn kiệt tiền mặt, Vietnam Airlines xin hỗ trợ 12.000 tỷ đồng

Tin Thị trường: Cạn kiệt tiền mặt, Vietnam Airlines xin hỗ trợ 12.000 tỷ đồng

1 Đầu năm 2020, Vietnam Airlines có lượng tiền mặt dự trữ khoảng 3.500 tỷ đồng nhưng đến nay đã cạn kiệt. Nguy cơ các ngân hàng sẽ không tiếp tục cho vay theo yêu cầu của Vietnam Airlines và các công ty con.
2Đầu năm 2020, Vietnam Airlines có lượng tiền mặt dự trữ khoảng 3.500 tỷ đồng nhưng đến nay đã cạn kiệt. Nguy cơ các ngân hàng sẽ không tiếp tục cho vay theo yêu cầu của Vietnam Airlines và các công ty con.
3

Nơi bạn chia sẽ thông tin, Chia sẽ Mã giảm giá và So sánh giá khuyến mãi hôm nay. Tìm tài liệu tham khảo, luận văn sinh viên, thạc sĩ, cao học.

WEB TOP 123 VN
Logo
Enable registration in settings - general