7 điểm chính khi chọn đúng nhà tư vấn ERP

7 điểm chính khi chọn đúng nhà tư vấn ERP

ERP quy mô lớn, chi phí cao (Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) thất bại tạo ra tin tức hấp dẫn, nhưng có thể dễ dàng tránh được thất bại của dự án bằng cách hợp tác với công ty tư vấn bên thứ ba. Các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm giúp giảm thiểu rủi ro và đảm bảo rằng các dự án phần mềm được tích hợp liền mạch vào các quy trình kinh doanh cụ thể của từng khách hàng. Tuy nhiên, để đạt được thành công ERP, các nhà sản xuất và phân phối phải chọn đúng đối tác. Bất kỳ công ty nào cũng có thể bán phần mềm, nhưng thử nghiệm thực sự đang đưa phần mềm đó vào hoạt động tùy theo nhu cầu cá nhân, ngân sách và khung thời gian của bạn. Chúng tôi đã phát triển một danh sách các yếu tố quan trọng nhất cần xem xét khi thuê một Chuyên gia tư vấn ERP.

1. Thời gian kinh doanh

Thời gian của họ trong lĩnh vực kinh doanh này có thể giúp bạn xác định cách họ đối xử với khách hàng và cách họ áp dụng kinh nghiệm thị trường để tư vấn cho bạn.

2. Sức mạnh tài chính của doanh nghiệp tư vấn

Đối với một dự án lớn, bạn sẽ cần thêm các chuyên gia tư vấn vào nhóm của mình. Xác định xem họ có nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ lợi ích của bạn hay không. Tìm sự hỗ trợ về kiến ​​thức cần thiết và các phương pháp đã thử. Việc lựa chọn và triển khai ERP của bạn có thể được hoàn thành kịp thời và tiết kiệm chi phí. Đây là điểm họ cần chứng minh tài chính cho bạn.

3. Đề xuất từ ​​các nguồn đáng tin cậy

Yêu cầu mỗi thành viên trong nhóm của bạn gửi bảng xếp hạng của riêng họ. Sau đó, đối với mỗi điểm, hãy đếm tổng số và lấy điểm trung bình. Kiểm tra điểm số của người ngoài cuộc: nếu bốn thành viên trong nhóm cho điểm một và một người cho điểm năm, điểm trung bình là hai, nhưng có khả năng nhà tư vấn không phù hợp.

4. Chuyên môn hóa trong hệ thống ERP được chọn của bạn

Các nhà tư vấn của bạn nên giới thiệu các công cụ kiểm tra tự động mà họ đã quen thuộc. Họ cũng nên hỗ trợ thiết lập các quy trình thử nghiệm và họ sẽ có thể xác định nguồn gốc của các vấn đề thử nghiệm cho đến khi nhóm của bạn trở nên quen thuộc hơn với ERP mới.

5. Chuyên môn hóa trong lĩnh vực kinh doanh của bạn

Yêu cầu hỗ trợ trong việc thiết lập khung quản lý dự án. Họ đã làm điều đó trước đây và sẽ có thể hỗ trợ đo lường và giao tiếp.

Bộ phận CNTT của bạn sẽ yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu. Họ sẽ cần tìm hiểu hệ thống mới mặc dù họ đã quen với định dạng dữ liệu cũ. Để vượt qua tất cả các xác nhận hệ thống, chuyên gia tư vấn của bạn nên biết thứ tự thích hợp để tải dữ liệu vào các bảng khác nhau.

6. Chuyên môn của nhân viên tư vấn cụ thể trong các lĩnh vực cụ thể như đào tạo, kiểm tra, v.v.

Các chuyên gia tư vấn của bạn có thể có chuyên gia đào tạo về đội ngũ nhân viên có thể hỗ trợ bạn tạo các tài liệu đào tạo mà bạn sẽ sử dụng. Chuyên gia đó cũng có thể chuẩn bị cho những người dùng cấp cao của bạn, những người đã thành thạo công việc của họ nhưng chưa phải là huấn luyện viên được chứng nhận. Sau khi các nhà tư vấn không còn nữa, những người dùng siêu đẳng đó sẽ là những người đào tạo cốt lõi và những người dùng mới sẽ được thuê trong tương lai.

Kịch bản lý tưởng của bạn trong ngày hoạt động là quản lý việc chuyển đổi tức thì và lần đầu tiên sử dụng ERP mới với nhân viên của chính bạn.

7. Đọc lời chứng thực của nhà tư vấn

Đừng bao giờ quên đọc những lời chứng thực. Đó là một cách có thể dẫn bạn đến sự lựa chọn đúng đắn. Bạn cũng có thể nhận được nó thông qua quá trình đánh giá của mình và các thành viên trong nhóm của bạn có thể giúp bạn làm điều đó.

Kết luận

Bạn đã đưa ra quyết định cuối cùng của mình và dự án của bạn đã bắt đầu. Tuy nhiên, việc đánh giá vẫn phải tiếp tục. Yêu cầu các thành viên trong nhóm của bạn ghi nhật ký về các tương tác của họ với công ty tư vấn của bạn. Họ có đúng giờ không? Chúng phù hợp với lối sống của bạn đến mức nào? Họ đã cung cấp cho bạn sự hướng dẫn và hỗ trợ mà bạn yêu cầu chưa? Mặc dù nhóm phụ huynh tư vấn không có khả năng bị sa thải, nhưng các thành viên cá nhân có thể yêu cầu sửa đổi khóa học. Để cho các vấn đề trở nên phức tạp sẽ khiến dự án của bạn tiến triển chậm hơn. Các nhà tư vấn của bạn muốn tạo ấn tượng tốt ban đầu và hoàn thành nhiệm vụ của họ một cách thành công.

Tuy nhiên, ghi nhớ những yếu tố này có thể giúp đưa ra lựa chọn tốt hơn.

Bài đăng 7 Điểm Chính Khi Chọn Nhà Tư Vấn ERP Phù Hợp đã xuất hiện đầu tiên trên Web Sinh viên.

Đánh giá hay post

Trang TOP 123 VN, Mã giảm giá Top1, Khuyến mãi Flash Sale
Logo