Công nghệ sinh trắc học: Lược sử

Công nghệ sinh trắc học: Lược sử

Công nghệ sinh trắc học: Lược sử

Công nghệ sinh trắc học hiện đại bắt đầu vào những năm 1960, phát triển thành những máy quét công nghệ cao có khả năng đọc các điểm đánh dấu sinh học với độ chính xác chạm 100%. Vào năm 2020, khoa học dựa trên sinh học đang phá vỡ ngành công nghiệp xác thực – với tốc độ nhanh. Tương lai bây giờ là không có mật khẩu.

Đồ họa thông tin Được phép của: LoginID.io

Bài đăng Công nghệ sinh trắc học: Lịch sử tóm tắt xuất hiện lần đầu trên Web Sinh viên.

Đánh giá hay post

Tags:

Trang TOP 123 VN, Mã giảm giá Top1, Khuyến mãi Flash Sale
Logo