Kiến thức cơ bản về NFT: Nghệ thuật kỹ thuật số & Sưu tầm trên Blockchain

Kiến thức cơ bản về NFT: Nghệ thuật kỹ thuật số & Sưu tầm trên Blockchain

Kiến thức cơ bản về NFT: Nghệ thuật kỹ thuật số & Sưu tầm trên Blockchain

Trong nửa đầu năm 2021, các mã thông báo không thể thay thế (NFT) đã đạt doanh số 2,5 tỷ đô la – tăng từ 13,7 triệu đô la một năm trước đó.

Đồ họa thông tin Được phép của: Expensivity.com

The post The Basics Of NFTs: Digital Art & Sưu tầm trên Blockchain xuất hiện đầu tiên trên Web Sinh viên.

Đánh giá hay post

Trang TOP 123 VN, Mã giảm giá Top1, Khuyến mãi Flash Sale
Logo