Một thập kỷ phát triển: Apple phát triển mạnh mẽ dưới thời Tim Cook


Một thập kỷ phát triển: Apple phát triển mạnh mẽ dưới thời Tim Cook

Đồ họa thông tin: Một thập kỷ phát triển: Apple phát triển mạnh mẽ dưới thời Tim Cook |  Statista Biểu đồ này cho thấy doanh số, lợi nhuận và vốn hóa thị trường của Apple ngay trước và 10 năm sau khi Tim Cook được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành. Bạn sẽ tìm thấy nhiều đồ họa thông tin hơn tại Statista

The post Một thập kỷ phát triển: Apple phát triển mạnh mẽ dưới thời Tim Cook xuất hiện lần đầu trên Web Sinh viên.

Đánh giá hay post

Tags:

Trang TOP 123 VN, Mã giảm giá Top1, Khuyến mãi Flash Sale
Logo