Nguồn tin tức vẫn khả thi của Facebook cho nhiều người ở Mỹ


Nguồn tin tức vẫn khả thi của Facebook cho nhiều người ở Mỹ

Infographic: Facebook Vẫn là nguồn tin tức khả thi cho nhiều người ở Mỹ |  Statista

Theo dữ liệu từ Pew Research cho thấy, 31% người được hỏi vẫn thường xuyên nhận tin tức từ Facebook. Mặc dù con số này giảm so với 36% của cuộc khảo sát năm trước, nhưng nó vẫn lớn hơn nhiều so với số liệu của các đối thủ cạnh tranh.

Bạn sẽ tìm thấy nhiều đồ họa thông tin hơn tại Statista

Bài đăng Nguồn tin tức vẫn khả thi của Facebook cho nhiều người ở Mỹ xuất hiện đầu tiên trên Web Sinh viên.

Đánh giá hay post

Tags:

Trang TOP 123 VN, Mã giảm giá Top1, Khuyến mãi Flash Sale
Logo