Podcast phổ biến nhất ở đâu


Podcast phổ biến nhất ở đâu

Infographic: Podcast phổ biến nhất ở đâu |  Statista

Theo các cuộc khảo sát từ 1.000 đến 5.700 người trả lời mỗi quốc gia, Thụy Điển đứng ở vị trí đầu tiên trong số 54 quốc gia khi nói đến tiêu thụ podcast, với 47% người được hỏi khẳng định họ đã nghe ít nhất một podcast trong 12 tháng qua.

Bạn sẽ tìm thấy nhiều đồ họa thông tin hơn tại Statista

Bài đăng Nơi Podcast Phổ biến nhất xuất hiện đầu tiên trên Web Sinh viên.

Đánh giá hay post

Tags:

Trang TOP 123 VN, Mã giảm giá Top1, Khuyến mãi Flash Sale
Logo